O nas

Zakład Oczyszczania w Józefowie działający w obecnej strukturze od 15.09.2010r jest kontynuatorem tradycji związanej z oczyszczaniem miasta, firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie.

Uchwałą nr 296/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Józefowie wyodrębniono dwa niezależne podmioty, tj. spółkę „Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.” oraz jednostkę budżetową pod nazwą „Zakład Oczyszczania”.

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

  1. świadczenie usług z zakresu utrzymania dróg i chodników
  2. zimowego utrzymania miasta
    • m.in. odśnieżanie i posypywanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przystanków autobusowych, miejsc publicznych, jak również posypywanie mieszanką soli i piasku lub zastosowanie solanki na drogach gruntowych i utwardzonych bezpośrednio po spłużeniu przez firmę zewnętrzną.
  3. oczyszczania miasta
  4. kształtowanie terenów zielonych
  5. oraz inne czynności związane z utrzymaniem miasta zlecone przez Burmistrza miasta Józefowa