Zastrzeżenia prawne

Zakład Obsługi Piękne Miasto informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Zakład Obsługi Piękne Miasto czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. Zakład Obsługi Piękne Miasto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Zakładu Obsługi Piękne Miasto.